Oceňování nemovitostí

  • Zajistíme pro Vás stanovení tržní hodnoty Vaší nemovitosti.
  • Tržní ocenění vychází z dlouholeté zkušenosti.
  • Pro stanovení tržního odhadu využíváme cenové mapy a naši realitní databázi. Máme dokonalý přehled o aktuální situaci na trhu.
  • Poskytneme Vám také odhad soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí.
  • Oceňujeme byty, domy a pozemky
  • Zajistíme pro Vás odhady soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí.
  • oceňování nemovitostí a pozemků podle zákona o oceňování majetku při dědictví, prodeji, darování apod.
  • oceňování nemovitostí pro zástavní účely stanovení tržní ceny pro banky a organizace, které nemají své smluvní znalce
  • stanovení tržní ceny nemovitostí