Správa nemovitostí

 • Nabízíme vám kompletní správu Vaší nemovitosti. Zbavíme Vás starostí s vaší nájemní nemovitost a vyhnete se tak přímému jednání s nájemci.
 • Zabezpečíme její spolehlivý a bezproblémový chod. Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitosti
 • Naše služby zahrnují:
 • Nalezení vhodného nájemce a stanovení tržní ceny, za kterou nemovitost pronajmout
 • Připravíme potřebné dokumenty a zajistíme převod energií
 • Předáme byt nájemcům
 • Vedeme evidenci vlastníků či nájemců bytů
 • Kontrolujeme včasné placení nájemného a upomínání nájemce – v případě neplacení zajistíme vymáhání dlužného nájemného
 • Rozúčtování a vyúčtování zálohových plateb
 • Zajištění pravidelného úklidu společenských prostor
 • Zajištění běžné údržby domu a rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí